Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

karlowatebonsai
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
karlowatebonsai
5401 ebbc 500
Reposted fromtfu tfu viacoffee coffee

April 20 2017

3279 6b2e
Reposted fromIcyFeather IcyFeather viacudoku cudoku
karlowatebonsai
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viaankaottak94 ankaottak94
karlowatebonsai
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
karlowatebonsai
5308 16a1
Reposted fromstrzepy strzepy viadziubek dziubek

March 29 2017

karlowatebonsai
3455 66f0
2225 8b62
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacudoku cudoku

March 15 2017

karlowatebonsai
0394 5423 500
Reposted fromki ki viaBalladyna Balladyna
karlowatebonsai
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viaBalladyna Balladyna
karlowatebonsai
1158 4216 500
Reposted frompollywood pollywood viacudoku cudoku
karlowatebonsai
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viafoodforsoul foodforsoul
karlowatebonsai
1182 d97b 500
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata viaunique unique
karlowatebonsai
W moim innym świecie możemy gadać do rana. I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania. I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania. I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas.
— Pezet - W moim świecie

July 07 2015

karlowatebonsai
2366 267c 500
karlowatebonsai
2832 7cb7
karlowatebonsai
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viarulletka rulletka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl